18 نفر در حال مشاهده محصول هستند

قیمت محصول

250.000 تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

توضیحات محصول

مهمترین خصوصیات اضافه شده به خرید آموزش اتوکد 2020:

1. ابزار اندازه گیری سریع :

هنگامی که این ابزار در اتوکد 2020 فعال است ، برنامه اندازه گیری های نزدیک به خط کش را پیدا می کند و به طور خودکار آنها را نمایش می دهد.

2. مقایسه DWG بهبود یافته :

این ابزار می تواند ابرهای تجدیدنظر با رنگی را ایجاد کند که اختلافات را محاصره می کند تا به کاربران کمک کند ببینند چه کسی از زمان اختلاف مطالب طراحی کرده است.

3. پالت Block جدید

یک پالت Block جدید در نسخه جدید اتوکد اضافه شده است که با دستور BLOCKSPALETTE فعال می شود. این پالت دارای سه زبانه Current Drawin، Recent و Other Drawing است.

4.ابزار Revamped Purge

ابزار Purge نیز بازسازی شده است و اکنون به این شکل نمایش داده می شود.

5.یکپارچکی برنامه ذخیره ابری

اتوکد اکنون از چندین سیستم عامل ابری مانند Dropbox ، OneDrive و Box پشتیبانی می کند و این گزینه ها در پنجره (save as, save وopen) در دسترس شما خواهند بود.

عناوین دوره آموزش اتوکد 2020 ” :

خرید آموزش اتوکد 2020 – دوره مقدماتی

١ – مبانی کار با نرم افزار اتوکد 2020

مقدمه – ورود به برنامه – محیط عمومی برنامه (١) – محیط عمومی برنامه (٢) – نوار ابزار Quick Access – آشنایی با Workspace ها

٢ – کار با فایل ها
ایجاد یک سند جدید – تعیین واحد اندازه گیری – ذخیره فایل ها – باز کردن فایل ها – کار با Application Menu

٣ – مبانی مختصات دهی
اصول کار با دستگاه های مختصات – مقدمات مختصات دهی

۴ – روش مختصات دهی مطلق
مختصات دهی مطلق (۱) – مختصات دهی مطلق (۲) – ترسیم با روش مختصات دهی مطلق

۵ – روش مختصات دهی نسبی
مختصات دهی نسبی مطلق – کاربرد Dynamic Input – مختصات دهی نسبی قطبی – ترسیم اشکال با روش نسبی قطبی

۶ – کار در محیط کاری
کاربرد ماوس – تغییر بزرگنمایی – کار با Grid ها

٧ – کاربرد روش Ortho
روش مختصات دهی Ortho – ترسیم اشکال توسط روش Ortho

٨ – ایجاد اشکال ترکیبی
تعیین زوایای اشکال ترکیبی – ترسیم اشکال ترکیبی

٩ – ترسیم دایره
کار با دستور Center Radius – کار با دستور Center Diameter – ترسیم دایره توسط نقاط – ترسیم دایره به کمک مماس ها

١٠ – دستگیره های (Osnap (۱
قابلیت Object Snap – کار با دستگیره Endpoint – کار با دستگیره Midpoint – تعیین نقاط تلاقی و تقاطع – تعیین امتداد خط و مرکز دایره – کار با دستگیره Quadrant

١١ – دستگیره های (Osnap (۲
کنترل عمود بودن خطوط – کنترل موازی بودن خطوط – ترسیم در راستای انتخابی – ترسیم در فواصل مشخص – دستگیره Mid Between 2 Points – تنظیمات قابلیت Osnap

١٢ – تکثیر و برش
کار با دستور Copy – کار با دستور Offset – کار با دستور Trim – کاربرد دستور Trim

١٣ – ترسیم اشکال پیچیده
ترسیم اشکال پیچیده (1) – ترسیم اشکال پیچیده (۲)

١۴ – کار با دستور Extend
کار با دستور Extend

١۵ – روش های انتخاب
روش انتخاب Single – روش انتخاب Window – روش های انتخاب Box و All – روش های انتخاب WP و CP – روش انتخاب Fence

١۶ – جابه جا کردن و چرخاندن اشکال
جابه جا کردن اشکال – چرخاندن اشکال

١٧ – قرینه سازی و تغییر ابعاد
قرینه سازی توسط خط محور – قرینه سازی بدون خط محور – تغییر ابعاد اشکال

١٨ – ترسیم و ویرایش مستطیل
کار با ابزار Rectangle – نقش Chamfer در طراحی مستطیل – نقش دستورهای Fillet و Width – ترسیم بر پایه اشکال ساده

١٩ – کار با دستور Stretch
افزایش ابعاد توسط دستور Stretch – کاهش ابعاد توسط دستور Stretch

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

خرید آموزش AutoCAD 2020 – دوره متوسط

۱ – بررسی ترسیم و تنظیمات کمان با خرید آموزش اتوکد 2020

روش های ترسیم کمان (۱) – روش های ترسیم کمان (۲) – دستور Lengthen در خطوط – دستور Lengthen در کمان ها

۲ – کاربرد روش های طراحی
کاربرد روش های طراحی (1) – کاربرد روش های طراحی (۲) – کاربرد روش های طراحی (۳)

۳ – چندضلعی و Polyline
ترسیم چندضلعی به روش Center – ترسیم چندضلعی به روش Edge – کار با ابزار Polyline – کار با دستور Halfwidth – سایر دستورات ابزار Polyline – کار با Splineها

۴ – کار با Fillet و Chamfer
روش گرد کردن زوایا – کار با دستور Chamfer

۵ – دستورات ویرایشی در پروژه
دستورات ویرایشی در پروژه (۱) – دستورات ویرایشی در پروژه (۲) – دستورات ویرایشی در پروژه (۳)

۶ – پروژه طراحی شیر آب
طراحی اولیه شیر آب – کاربرد دستور Mirror – طراحی قسمت پایینی – تکمیل طراحی شیر آب

۷ – پروژه طراحی قلاب
طراحی اولیه قلاب – کاربرد خطوط راهنما – طراحی قسمت چپ قلاب – طراحی قسمت راست قلاب

۸ – ترسیم بیضی
روش ترسیم بیضی – کار در نمای ایزومتریک

۹ – ترسیم خطوط بی انتها
ابزار Construction Line – ترسیم خطوط افقی و عمودی – خطوط زاویه دار و نیم ساز – ترسیم خطوط Ray

۱۰ – ابزار Multiple Points
کار با ابزار Multiple Points – تنظیمات Multiple Points – نقش Divide و Measure

۱۱ – ابزار Donut و دستورهای ویرایشی
کار با ابزار Donut – کاربرد دستور Fill – کار با ابزار Region – کار با Wipeout

۱۲ – تغییر سطح و تقسیم اشكال
تغییر سطح قرارگیری اشکال – کار با دستور Break – تقسیم و اتصال اشكال – گروه بندی Objectها

۱۳ – کار با دستور Array
دستور Rectangular Array – دستور Path Array – دستور Polar Array

۱۴ – کاربرد آرایه در پروژه ها
کاربرد آرایه در پروژه ها (۱) – کاربرد آرایه در پروژه ها (۲) – کاربرد آرایه در پروژه ها (۳) – کاربرد آرایه در پروژه ها (۴)

۱۵ – کاربرد لایه ها در آموزش اتوکد 2020
کار با لایه ها – تغییر رنگ لایه ها – تغيير نوع و ضخامت خطوط – پانل Layer Properties – ترسیم بر روی لایه ها – مدیریت لایه ها

۱۶ – تنظیمات لایه ها
کاربرد Freeze ، On و Lock – فیلتر کردن لایه ها – کار با Group Filter – ذخیره کردن لایه ها – وارد کردن لایه ها

۱۷ – پانل Layers و Properties
امکانات پانل (Layers (۱ – امکانات پانل (Layers (۲ – کاربرد پانل Properties – کاربرد Line Type Scale – کاربرد Hide و Isolate

۱۸ – درج هاشور با خرید آموزش اتوکد 2020
روش Select Objects – روش Pick Internal Point – اصول ویرایشی Hatch – اتصال هاشور به اشکال – تنظيم Origin

۱۹ – درج و ویرایش گرادیان
درج گرادیان – ویرایش گرادیان

۲۰ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

خرید آموزش اتوکد 2020 – دوره پیشرفته

۱ – هاشور زدن اشکال با خرید آموزش اتوکد 2020

کار با Islandها – هاشور زدن قسمت های مشترک – دستور Boundary – هاشور زدن اشکال باز

۲ – تعيين مساحت
کار با دکمه Measure – تعيين مساحت اشکال پیوسته – تعيين مساحت اشکال ترکیبی – تعيين مساحت قسمت های مشترک

۳ – کار با قيدها (1)
قابلیت های Parametric – کار با قيد Coincident – کار با قید Linear – قیدهای کار بر روی دوایر

۴ – کار با قيدها (۲)
کار با قید Perpendicular – سایر قیدهای Geometric – کار با قید Angular – کار با سایر قیدها – ترسیم اشکال توسط قيدها – روش انتخاب سریع

۵ – قابلیت Annotation Scale
کار با Annotation Scale – افزودن مقیاس به Objectها – استفاده از مقیاس ها

۶ – درج و ویرایش متون یک خطی
استفاده از روش Single Line – تنظیمات روش Single Line

۷ – امکان تنظیمات متن با خرید آموزش اتوکد 2020
نقش Styleها – تغییر اندازه متون

۸ – درج متون چندخطی و فارسی
استفاده از روش Multiline – اصول ویرایشی متون چند خطی – درج متون فارسی

۹ – دستور PEdit
کار با دستور PEdit – زیر فرمان های دستور (PEdit (۱ – زیر فرمان های دستور (PEdit (۲ – زیر فرمان های دستور (PEdit (۳

۱۰ – کار با دستور Edit Vertex
کار با دستور (Edit Vertex (۱ – کار با دستور (Edit Vertex (۲

۱۱ – اندازه گیری خطوط
اندازه گیری خطوط عمودی و افقی – اندازه گیری خطوط مورب

۱۲ – اندازه گیری سایر اشکال
اندازه گیری زاویه، شعاع و قطر – روش های Jogged و Ordinate – سایر دستورات اندازه گیری

۱۳ -امکان اندازه گیری سریع با خرید آموزش اتوکد 2020
روش اندازه گیری سریع – روش های Continue و Baseline

۱۴ – اصول ویرایشی اندازه ها
اصول ویرایشی اندازه ها (۱) – اصول ویرایشی اندازه ها (۲) – کار با Multileaderها

۱۵ – درج جداول
کار با جداول – ایجاد یک جدول جدید

۱۶ – ویرایش جداول
درج متن در جدول – اصول ویرایشی سلول ها – ترازبندی محتویات جدول – کار با Cell Borders – سایر اصول ویرایشی جدول

۱۷ – کار با Block و WBlock
کار با دستور Block – کار با دستور WBlock در آموزش اتوکد 2020

۱۸ – ترسيم نقشه معماری (۱)
طراحی Plane – ترسیم دیوارهای پیرامونی – طراحی Interior Walls – ایجاد فضاهای در و پنجره – طراحی در – ویرایش درها

۱۹ – ترسیم نقشه معماری (۲)
طراحی پنجره ها – ویرایش و درج پنجره ها – درج Hatch و متن – اندازه گذاری نقشه – تنظیم اندازه های نقشه – کنترل تنظیمات Baseline

۲۰ – شرکت در آزمون های عملی با خرید آموزش اتوکد 2020
۶ دوره آزمون عملی

اطلاعات محصول

دیدگاه کاربران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید آموزش اتوکد 2020”